Prfum
Rotterdam, 2009

Brands by consumers seasoned - new impetus for existing products. Actually the company name has changed to Co-flavoured.
-
Empresa dedicada a l'estudi de marques per a consumidors experimentals - un nou impuls per a productes existents. Actualment ha canviat el nom de l'empresa a Co-flavoured.
-
Visit the website www.co-flavoured.com
-
Posted in Identity
-