Maasstad communicatie
Rotterdam, 2009

New identity for a public relations and comunication company.
-
Nova identitat per a una empresa de relacions públiques i comunicació.
-
Posted in Identity
-