de Machinekamer
Rotterdam, 2009

de Machinekamer is a creative collective that uses a variety of talents to solve communication issues and strategy issues through brainstorming sessions and concept development. Founded in the Creative Factory of Rotterdam. These are only some proposals I was developing while I worked at Aikon Studio.
-
de Machinekamer és un col·lectiu creatiu que utilitza una varietat de talents per a resoldre problemes de comunicació i les qüestions d'estratègia a través de sessions de reflexió i desenvolupament de conceptes. Grup format a la Creative Factory de Rotterdam. Aquestes només són algunes idees que vaig estar desenvolupant quan treballava a Aikon Studio.
-
Posted in Identity
-